Instalacja antenowa

 
Jeszcze kilka lat temu oferta telewizji sprowadzała się
do nadawania dwóch programów, zaś instalację
u odbiorcy stanowiła antena zamocowana na balkonie
i połączona przewodem z odbiornikiem telewizyjnym.
Od tego czasu liczba programów znacznie wzrosła, rozwinęła się technika przekazu satelitarnego
i kablowego.

Prawdziwa rewolucja w tej dziedzinie jest jednak dopiero przed nami.

Dzięki instalacji telewizyjnej możliwe będzie korzystanie z Internetu, prowadzenie rozmów telefonicznych, monitorowanie alarmów, odczytywanie liczników (energii, gazu, wody), dokonywanie zakupów - część tych usług jest już oferowana przez sieci kablowe w Polsce.

Rozwój techniki telewizyjnej i telekomunikacyjnej wymusza szybkie upowszechnienie nowoczesnych instalacji antenowych, tak jak kiedyś rozwój urządzeń elektrycznych wymuszał coraz staranniejsze projektowanie instalacji elektrycznej.
Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego określają konieczność projektowania instalacji telewizyjnych tylko w budynkach wielorodzinnych.
Tymczasem brak takiej instalacji w domku jednorodzinnym znacznie ogranicza możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć techniki telewizyjnej. Instalacja taka przede wszystkim powinna mieć możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej.
Należy wykonać ją tak, aby ewentualna wymiana elementów nie wymagała remontów budowlanych (może to być konieczne w związku z rozwojem techniki cyfrowej
i światłowodowej).
Wewnętrzna instalacja powinna być tak zaprojektowana, by w każdym wybranym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór lub nadanie sygnału.