Ile to kosztuje

 
System inteligentnego domu jest instalacją elastyczną i uwarunkowaną indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców. Jest bardzo wiele czynników kształtujących ostateczną cenę instalacji.
Dlatego instalacje te są każdorazowo wyceniane
pod konkretną inwestycje. Niemniej jednak dla domku
o powierzchni użytkowej 100m2 można już za kwotę 15 000 zł przygotować bardzo ciekawą ofertę systemu. Należy jednak zauważyć że nie ma potrzeby wykonać całego systemu od razu.

System może być zainstalowany w późniejszym czasie już na działającej instalacji elektrycznej lub zainstalowany w wersji uboższej a następnie modernizowany
i rozbudowywany latami. Natomiast należy zwrócić uwagę że na etapie inwestycji należy odpowiednio zaprojektować i wykonać część kablową. Koszt przygotowania instalacji
w przypadku polecanych przez nas systemów jest bardzo zbliżony
do instalacji tradycyjnej
gdyż system ten pracuje na standardowych kablach YDY
w przeciwieństwie do innych systemów które wymagają poprowadzenia specjalistycznych kabli magistrali danych.

Poniżej przedstawiamy jeden z projektów instalacji dla domku o powierzchni użytkowej 155 m2

Obiekt ten posiada 24 obwody włącz/wyłącz, oraz 12 obwodów ściemnianych.
Cały dom jest wykonany technologii inteligentnego domu, Na korytarzach i ciągach komunikacyjnych, oraz na strychu światło jest sterowane przez czujniki ruchu i w tych pomieszczeniach nie ma włączników. W trzech pomieszczeniach zastosowano przycisków „EIB” ,natomiast w pozostałych – włączniki konwencjonalne „dzwonkowe”. W salonie zabudowano panel dotykowy który pozwala na swobodą nawigację i programowanie nastawień przez mieszkańców. W budynku tym przewidziano również sterowanie bramą garażową, oraz współpracę z centralą alarmową ( orientacyjna cena nie uwzględnia systemu alarmowego) poprzez wejścia binarne. Moduły logiczne mają pamięć 100 scen świetlnych.

Dom zaprogramowano w następujący sposób:
 • Sterowanie oświetleniem
 • Komunikacja, schody Oświetlenie załączane automatycznie po wykryciu ruchu. Działanie oświetlenia uzależnione od natężenia oświetlenia dziennego,
 • Kotłownia, pomieszczenie techniczne Oświetlenie załączane w sposób tradycyjny,
 • Garaż Załączenie oświetlenia po wykryciu ruchu lub po otwarciu bramy garażowej. Wyłączenie oświetlenia po zamknięciu bramy i po określonym czasie. Sterowanie oświetleniem uzależnione od natężenia oświetlenia dziennego,
 • Spiżarnia, garderoba Oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi,
 • Pokój dzienny Sterowanie za pomocą panelu sterującego 6-polowego z wyświetlaczem LCD. Sterowanie poprzez krótkie naciśnięcie załączenie wyłączenie wybranego obwodu oświetleniowego. Przytrzymanie ściemnienie-rozjaśnienie wybranego obwodu. Wywołanie zaprogramowanych scen świetlnych,
 • Kuchnia Sterowanie za pomocą panelu sterującego 6-polowego z wyświetlaczem LCD. Sterowanie poprzez krótkie naciśnięcie załączenie wyłączenie wybranego obwodu oświetleniowego. Przytrzymanie ściemnienie-rozjaśnienie wybranego obwodu. Wywołanie zaprogramowanych scen świetlnych.
 • Pokoje Sterowanie za pomocą panelu sterującego 6-polowego z wyświetlaczem LCD. Sterowanie poprzez krótkie naciśnięcie załączenie wyłączenie wybranego obwodu oświetleniowego. Przytrzymanie ściemnienie-rozjaśnienie wybranego obwodu. Wywołanie zaprogramowanych scen świetlnych,
 • Koszt elementów: Koszt elementów wraz z ich montażem i programowaniem dla tak przygotowanej funkcjonalności oscyluje w granicach 36 800 brutto.
 • Rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje
 • Sterowanie roletami Przewidziano sterowanie 15 roletami. Sterowanie z poziomu przycisków zainstalowanych w pomieszczeniach.

  Orientacyjny koszt: + 5 900 zł

 • Sterowanie ogrzewaniem Przewidziano sterowanie 6 strefami grzewczymi. Sterowanie temperaturą z poziomu paneli 6-polowych z wyświetlaczem LCD oraz w przypadku wyposażenia instalacji w Home Controler z poziomu PC lub panela dotykowego na wizualizacji.

  Orientacyjny koszt: + 7 100 zł

 • Sterowanie pilotem podczerwieni Wszystkie funkcje systemu mogą być dostępne i sterowane za pomocą pilota podczerwieni. Każdy pilot może zostać zaprogramowany indywidualnie według preferencji użytkownika. System może także współpracować z uniwersalnym pilotem firmy Logitech serii HarmonyOne, dzięki takiemu rozwiązaniu jeden pilot może służyć do obsługi sprzętu RTV jak i do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem w danym pomieszczeniu.

  Orientacyjny koszt : 550 zł za punkt dostępowy,
  Koszt pilota Logitech w zależności od modelu.

 • Pomiar warunków pogodowych Poprzez zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury istnieje możliwość odczytania panującej temperatury na dworze na istniejących panelach. Istnieje także możliwość uzależnienia innych akcji systemu od warunków panujących na zewnątrz budynku takich jak siła wiatru, poziom natężenia oświetlenia.

  Orientacyjny koszt : + 6 600 zł

 • Integracja systemu automatyki z systemem alarmowym Gdy w budynku zostanie zainstalowany system alarmowy istnieje możliwość współpracy systemu alarmowego z systemem automatyki. Poprzez współpracę systemów możemy zaprogramować różne reakcję budynku na stan pracy systemu alarmowego np:
  • alarm w czuwaniu: wyłącznie oświetlenia w całym budynku, po zmierzchu system symuluje obecność mieszkańców, przejście pracy ogrzewania w tryb oszczędnościowy.
  • alarm w budynku: w porze nocnej załączenie oświetlenia w całym budynku
  • oraz inne

  Orientacyjny koszt : + 1 500 zł

 • Sterowanie zdalne SMS Rozszerzenie sterowania zdalnego poprzez wysyłanie komunikatów SMS. Przykładowo po dłuższej nie obecności przed powrotem można wysyłając SMS’a przełączyć tryb pracy systemu ogrzewania z pracy ekonomicznej na komfortową, lub sterować innymi funkcjami budynku będąc poza domem.
  • Z wykorzystaniem modułu LCN: + 4 800 zł
  • Z wykorzystaniem modułu SATEL: + 2 800 zł
 • Sterowanie centralne poprzez sieć LAN (komputer, telefon, PDA) Możliwość rozbudowy systemu o sterowanie wszystkimi elementami automatyki z wykorzystaniem komputera PC lub telefonu PDA poprzez sieć LAN, internet. Sterowanie intuicyjne z wykorzystaniem przygotowanej wizualizacji.
  • Home Controler + 8 960 zł
  • Rozbudowa sterowania poprzez Panel dotykowy: 17” - + 10 600 zł
  • Wykonanie wizualizacji: ok. 8 500 zł
 • LCN