Projekty instalacji, kosztorysy

 

Wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych dla wszystkich typów obiektów budowlanych takich jak obiekty przemysłowe, biurowce, budynki mieszkalne.

Dokumentacja wykonawcza - dzisiejsze budynki poza tym że mają spełniać nasze oczekiwania oraz wymagania musi także spełniać wszystkie wymagane normy i przepisy oraz wytyczne odnośnie bezpieczeństwa.
Dzisiejsze budynki wyposażone są w wiele powiązanych i współpracujących systemów teletechnicznych
i elektrycznych takich jak system alarmowy, system telewizji zbiorczej, domofon, lokalna sieć komputerowa, instalacja inteligentnego domu itp.
Niezawodna instalacja to poza wiedzą i doświadczeniem instalatora, dobrze wykonany projekt. Projekt taki zawiera opisy i rysunki niezbędne do prawidłowej realizacji robót.

Kosztorys – podstawą do ustalenia wartości robót elektroinstalacyjnych
jest sporządzenie kosztorysu. Sporządzenie kosztorysu pozwala nie tylko inwestorowi oszacować koszt planowanej inwestycji ale także na bazie przedmiaru robót wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę firmy instalacyjnej