System alarmowy

 
System alarmowy jest to zespół środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa określonego obiektu jak i osób w nim się znajdujących. W wyniku zadziałania systemu jest wytwarzany sygnał alarmowy, przesyłany bezpośrednia do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego.Przy doborze systemu alarmowego podstawowymi czynnikami które maja wpływ zastosowana klasę systemu alarmowego są:
  • stopień zagrożenia osób i ewentualne możliwości wielkości szkód
  • zdolność ochronny zabezpieczonych obiektów w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych.
  •