System Kontroli Dostępu

 
System kontroli dostępu umożliwia określenie zakresu i grupy użytkowników mających dostęp
do określonych pomieszczeń i części budynków
oraz identyfikacje osób wchodzących, przebywających
i wychodzących z zabezpieczonego obszaru.

Kontrola dostępu w najprostszej postaci może być stosowana do jednego przejścia bez archiwizacji zdarzeń na tym przejściu.

Oznacza to że tylko osoba posiadająca kartę wejścia/wyjścia lub znająca właściwy kod może otworzyć drzwi.
Nie jest notowany natomiast ani czas otwarcia ani nie jest identyfikowana osoba dokonująca tego otwarcia.

Rozbudowane systemy kontroli dostępu pozwalają na:
  • obsługę kilkudziesięciu przejść
  • przydzielenie poszczególnym osobą prawa wejścia do określonego pomieszczenia
  • gromadzenie informacji o dacie i dokładnym czasie otwarcia przejścia
    przez konkretną uprawnioną osobę
  • alarmowanie użytkownika o próbie otwarcia przejścia przez osobę niepowołaną
  • w dużych instytucjach błyskawiczne zlokalizowanie miejsca pobytu szukanej osoby
  •