Telewizja dozorowa (CCTV)

 
Ciągła obecność ochronny fizycznej w obiekcie lub
na zagrożonym obszarze jest kosztowna i nie zawsze możliwa. Telewizja przemysłowa jest powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, mienia.

Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie uznawane za efektywną metodę prewencji i wykrywania przestępstw.

Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają skuteczność telewizji przemysłowej,
w ograniczeniu rozbojów, kradzieży, czy aktów wandalizmu.

Korzystając z technologii cyfrowej systemy nadzoru wizyjnego (CCTV) dają możliwość wyszukiwania interesującego nagrania bez konieczności żmudnego przeglądania wielu taśm wideo.

Korzyści z zastosowania rozwiązań CCTV opartych na technologii cyfrowej:
 • Niskie koszty konserwacji
 • Nagrywanie w trybie ciągłym
 • Doskonała jakość obrazu
 • Szybki dostęp do zarejestrowanego materiału
 • Szybkie wyszukiwanie i pobieranie wybranych fragmentów nagrań
 • Ułatwione zarządzanie sygnałami alarmowymi
 • Zaawansowane funkcje archiwizacji
 • Równoczesne nagrywanie, odtwarzanie i archiwizowanie
 • Eliminacja taśm magnetycznych
 • Zdalny dostęp do obrazów na żywo oraz archiwalnych poprzez sieci komputerowe
 • System nadzoru wizyjnego mogą doskonale współpracować z innymi systemami bezpieczeństwa np. reagując na sygnały alarmowe z systemu sygnalizacji włamania
  i napadu lub systemu przeciw kradzieżowego.