System wykrywania i sygnalizacji pożaru

 
Wykrycie pożaru na długo przed pojawieniem się płomieni ma decydujące znaczenie dla uniknięcia strat materialnych oraz bezpiecznej ewakuacji ludzi.
Można to osiągnąć stosując systemy wczesnego wykrywania pożaru.
Stosowanie urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru, oprócz tego znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa w budynku, jest obecnie wymaganiom ustawowym.


Urządzenia takie są wymagane w:
 • budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2
 • budynkach handlowych lub wystawowych wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300
 • w kinach o liczbie miejsc powyżej 600
 • budynkach gastronomicznych o liczbie miejsc 300
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
 • szpitalach oraz sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych
  w budynku
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 • budynkach zamieszkania zbiorowego ,w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych powyżej o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • muzeach oraz zabytkowych budowlach, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 – 10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500m2
  lub obejmujących więcej niż jedną kondygnacje podziemną
 • stacjach metra i kolei podziemnej
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 0sób
 • bankach w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną
  ma powierzchnię przekraczającą 500 m2
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub części tworzą narodowy zasób biblioteczny


 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy

  Dźwiękowy system ostrzegawczy, umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych
  i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających
  w budynku
  , nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

  Badania naukowe dowodzą, że ludzie reagują szybko i prawidłowo na jasne
  i jednoznaczne polecenia głosowe
  nadawane poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).

  System DSO umożliwia sprawne powiadomienie osób przebywających w zagrożonej strefie o konieczności jej opuszczenia i jest niezwykle istotnym elementem zarządzania ryzykiem w obiekcie.

  Rozporządzenie MSWiA wprowadza wymóg stosowania DSO w następujących obiektach:
 • jednokondygnacyjnych, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000m2
 • wielokondygnacyjnych, o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek w budynku powyżej 200
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
 • w budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych
 • w budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • stacjach metra i kolei podziemnej
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 •